Χωρίς σχόλια

Νούφαρα από γυαλί

Νούφαρα από γυαλί.

Εγκαινιάζουμε μια νέα κατηγορία. Το γυαλί.

Ευχαριστούμε τον Κώστα Σκίπη για την φωτογραφία του με τα νούφαρα από γυαλί.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο